Hướng dẫn viết biểu đồ trong IELTS Academic Writing Task 1

Mục lục

Khi làm bài thi IELTS Academic Writing Task 1, bạn sẽ được yêu cầu viết một lá thư hoặc mô tả một biểu đồ, sơ đồ hay bảng số liệu. Để đạt điểm cao, việc nắm vững cách phân tích và mô tả biểu đồ là vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết để viết một bài biểu đồ hiệu quả và chính xác trong phần thi này.

Các dạng biểu đồ trong IELTS Writing task 1

Line Graph

Mô tả: Biểu đồ đường thể hiện sự thay đổi của một hoặc nhiều biến số qua thời gian.
Mục đích: So sánh xu hướng tăng giảm, đưa ra nhận xét về các mức độ thay đổi.

huong-dan-viet-bieu-do-1

Hiểu rõ đề bài:

– Đọc đề bài kỹ lưỡng để hiểu rõ loại biểu đồ đường và thông tin được cung cấp.
– Xác định các đơn vị đo và khoảng thời gian (năm, tháng, ngày) được biểu diễn trên trục thời gian.

Ngôn ngữ và cụm từ thích hợp:

– Sử dụng các từ vựng mô tả xu hướng (increase, decrease, fluctuate, peak, drop, rise).
– Sử dụng các cụm từ chỉ mức độ và tốc độ thay đổi (gradually, steadily, significantly, dramatically).

Lưu ý khi làm bài:

– Đừng quên chú ý đến đơn vị đo và thang đo của trục thời gian.
– Hạn chế việc lặp lại thông tin và sử dụng ngôn từ mang tính mô tả và phân tích.
– Đảm bảo các câu văn và đoạn văn có sự liên kết hợp lý giữa các ý.

Bar Chart

Mô tả: Biểu đồ cột thể hiện các dữ liệu dưới dạng cột dọc hoặc ngang, mỗi cột thể hiện một nhóm hoặc biến số khác nhau.
Mục đích: So sánh mức độ khác biệt giữa các nhóm, đưa ra nhận xét về sự tương quan giữa các yếu tố.

huong-dan-viet-bieu-do-2

Hiểu rõ đề bài:

– Đọc đề bài kỹ lưỡng để hiểu rõ loại biểu đồ cột và các thông tin được cung cấp.
– Xác định các đơn vị đo và các nhóm dữ liệu được so sánh trên trục dữ liệu.

Ngôn ngữ và cụm từ thích hợp:

– Sử dụng các từ vựng mô tả sự khác biệt (higher, lower, more, less).
– Sử dụng các cụm từ chỉ phần trăm và tỷ lệ (percent, proportion, percentage).
Sử dụng các cụm từ so sánh và đối chiếu (compared to, whereas, while).

Lưu ý khi làm bài:

– Đừng quên chú ý đến đơn vị đo và thang đo của trục dữ liệu (phần trăm, số lượng, v.v.).
– Hạn chế việc lặp lại thông tin và sử dụng ngôn từ mang tính mô tả và phân tích.
– Đảm bảo các câu văn và đoạn văn có sự liên kết hợp lý giữa các ý.

Có thể bạn thích:  Nên học TOEIC hay IELTS? Chứng chỉ nào phù hợp với bạn?

Pie Chart

Mô tả: Biểu đồ hình quạt chia tỷ lệ phần trăm của các phần khác nhau so với tổng thể.
Mục đích: Đưa ra phân tích về sự phân bố tỷ lệ phần trăm, so sánh sự quan trọng của các yếu tố.
huong-dan-viet-bieu-do-3

Hiểu rõ đề bài:

– Đọc đề bài kỹ lưỡng để hiểu rõ loại biểu đồ hình quạt và các thông tin được cung cấp.
– Xác định số lượng phần trong biểu đồ và tổng thể được thể hiện.

Ngôn ngữ và cụm từ thích hợp:

– Sử dụng các từ vựng mô tả tỷ lệ phần trăm (constitute, account for, represent).
– Sử dụng các cụm từ chỉ sự phân bố và phân tích (largest portion, smallest share).
– Sử dụng các cụm từ chỉ sự so sánh và đối chiếu (in contrast, on the other hand).

Lưu ý khi làm bài:

– Đừng quên chú ý đến tổng thể và tỷ lệ phần trăm của từng phần trong biểu đồ.
– Hạn chế việc lặp lại thông tin và sử dụng ngôn từ mang tính mô tả và phân tích.
– Đảm bảo các câu văn và đoạn văn có sự liên kết hợp lý giữa các ý.

Multiple Chart

Mô tả: Kết hợp hai loại biểu đồ khác nhau chẳng hạn như đường, cột,….
Mục đích: So sánh và phân tích, mô tả sự tương quan, xu hướng từ các loại dữ liệu khác nhau.
huong-dan-viet-bieu-do-4
Dạng “Multiple chart” trong IELTS Writing Task 1 General Training thường áp dụng khi có nhiều loại biểu đồ hoặc biểu đồ kết hợp trong cùng một đề bài. Đây là một trong những dạng phổ biến và đòi hỏi thí sinh phải có khả năng phân tích và so sánh chi tiết giữa các loại dữ liệu khác nhau. Dưới đây là một số dạng

Multiple chart thường gặp:

Biểu đồ kết hợp (Combined Chart):

– Mô tả: Kết hợp hai loại biểu đồ khác nhau, chẳng hạn như biểu đồ đường và biểu đồ cột, trên cùng một hệ trục hoặc hai hệ trục khác nhau.
– Mục đích: So sánh và phân tích các xu hướng và số liệu từ các loại dữ liệu khác nhau.
Ví dụ: Một biểu đồ kết hợp thể hiện doanh thu bán hàng (biểu đồ đường) và lợi nhuận ròng (biểu đồ cột) của một công ty qua các quý trong năm.

Biểu đồ song song (Side-by-Side Chart):

– Mô tả: Đặt các biểu đồ riêng biệt cạnh nhau để so sánh các dữ liệu khác nhau như số liệu, tỷ lệ, phần trăm, v.v.
– Mục đích: So sánh các yếu tố khác nhau trong cùng một thời điểm hoặc cùng một đối tượng.
Ví dụ: So sánh mức độ hài lòng của khách hàng (biểu đồ cột) và số lượng phản hồi (biểu đồ đường) từ một cuộc khảo sát.

Có thể bạn thích:  Format Đề Thi IELTS với cấu trúc chuẩn xác mới cập nhật 2024

Biểu đồ kết hợp với bản đồ (Combined Chart with Map):

– Mô tả: Kết hợp một biểu đồ số liệu với một bản đồ để mô tả sự phân bố địa lý hoặc các yếu tố khác nhau.
– Mục đích: Mô tả sự tương quan giữa dữ liệu số liệu và địa lý, hoặc phân tích sự phân bố địa lý của các yếu tố.
Ví dụ: Kết hợp một biểu đồ đường thể hiện tình trạng dân số tăng trưởng (theo năm) với một bản đồ để chỉ ra sự phân bố dân số theo khu vực.

Lời khuyên khi làm bài IELTS Writing Task 1 với Multiple chart:

– Đọc và hiểu kỹ đề bài: Xác định loại biểu đồ và mục đích của từng loại dữ liệu.
– Chia nhỏ và phân tích từng phần: Phân tích từng loại dữ liệu một cách cụ thể và chi tiết.
– So sánh và nhận diện xu hướng chung: Đưa ra nhận xét về sự tương quan và xu hướng chung giữa các loại dữ liệu.
– Sử dụng ngôn ngữ mô tả phù hợp: Sử dụng các từ vựng và cụm từ phù hợp để mô tả sự khác biệt và sự tương quan giữa các yếu tố.
– Đảm bảo sự liên kết giữa các ý: Chắc chắn rằng các câu và đoạn văn trong bài viết có sự liên kết mạch lạc và logic.

Cấu trúc chung của bài viết biểu đồ

Bài viết nên được chia thành 4 phần chính: Introduction, Overview, Body Paragraph 1 và Body Paragraph 2.

Introduction

Mục đích: Giới thiệu biểu đồ và nội dung chính mà biểu đồ thể hiện.
Paraphrase lại đề bài. Thay đổi từ ngữ và cấu trúc câu để giới thiệu lại thông tin của đề bài.

Ví dụ:
Đề bài: The graph shows the number of visitors to three different museums between 2000 and 2015.
Introduction: The line graph illustrates the changes in the number of visitors to three distinct museums over a 15-year period from 2000 to 2015.

Overview

Mục đích: Tóm tắt các xu hướng chính và nổi bật nhất của biểu đồ mà không đi vào chi tiết cụ thể.
Cách viết:
Chỉ ra 2-3 điểm nổi bật nhất của biểu đồ.
Đề cập đến xu hướng tổng thể hoặc các sự thay đổi chính.

Có thể bạn thích:  Lợi ích của việc học IELTS? Cùng Tìm Hiểu bằng IELTS có tác dụng gì?

Ví dụ:
Overall, the number of visitors to the British Museum increased significantly, while the figures for the Science Museum and the Natural History Museum experienced fluctuations.

Body Paragraph 1

Mục đích: Mô tả chi tiết một phần của biểu đồ.
Cách viết:
Chọn một phần thông tin của biểu đồ để mô tả chi tiết.
Sử dụng các từ nối và biểu đạt logic để liên kết các ý.

Ví dụ:
In 2000, the British Museum had approximately 6 million visitors. This number rose steadily to around 8 million in 2005 and then saw a dramatic increase, reaching 10 million in 2015.

Body Paragraph 2

Mục đích: Mô tả chi tiết phần còn lại của biểu đồ.
Cách viết:
Tiếp tục mô tả các thông tin còn lại của biểu đồ.
So sánh và đối chiếu với các thông tin đã nêu ở Body Paragraph 1 nếu cần thiết.

Ví dụ:
In contrast, the Science Museum started with 4 million visitors in 2000. Despite some fluctuations, the number of visitors remained relatively stable, ending at about 3.5 million in 2015.

Bài mẫu biểu đồ IELTS Writing Task 1

Bài mẫu Line Graph

huong-dan-viet-bieu-do-5

Bài mẫu Bar chart  

huong-dan-viet-bieu-do-6

Bài mẫu Pie chart

huong-dan-viet-bieu-do-7

Bài mẫu Multiple Chart

huong-dan-viet-bieu-do-8
Bằng cách thực hành và làm quen với các dạng biểu đồ này, bạn sẽ có thêm độ tự tin và kỹ năng cần thiết để làm phần Writing Task 1 trong kỳ thi IELTS.

Việc viết mô tả biểu đồ trong IELTS Academic Writing Task 1 đòi hỏi sự chính xác và khả năng phân tích số liệu. Bằng cách tuân thủ các bước hướng dẫn và luyện tập thường xuyên, bạn sẽ có thể trình bày thông tin một cách rõ ràng và logic, từ đó cải thiện đáng kể điểm số của mình trong phần thi này. Chúc bạn thành công!

Liên hệ Trung tâm IELTS with Charles để nhận tư vấn khóa học IELTS ACADEMIC và IELTS GENERAL hiệu quả nhất!
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HỌC THUẬT ANH – IELTS with Charles
Địa chỉ:
Cơ Sở 1: 141 Chấn Hưng, P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM
Cơ Sở 2: 63 Chấn Hưng, P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM
Hotline/Zalo: 0971 670 844 hoặc 0902 348 117 (Ms.Thảo)
Tham khảo fanpage của Trung Tâm IELTS with Charles tại đây!

Bài đăng này hữu ích như thế nào?

Bấm vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số đánh giá 3

Không có đánh giá nào cho đến nay! Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Chia sẻ:
Shortcode – Thanh Nằm Ngang – Mobile
Shortcode – Nút Hành Động – Desktop

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÙNG
Charles English Junior

Khoảng trống dòng

ĐĂNG KÝ THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO
MIỄN PHÍ CÙNG THẦY CHARLES

Khoảng trống dòng

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Khoảng trống dòng

TẢI TÀI LIỆU BỘ ĐỀ

Chúng tôi sẽ gửi tài liệu qua email bạn đăng ký. Cảm ơn bạn.

TẢI TÀI LIỆU

Chúng tôi sẽ gửi tài liệu qua email bạn đăng ký. Cảm ơn bạn.

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI KHÓA IELTS

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI KHÓA IELTS