Audio Listening

Mục lục

Audio Listening là hệ thống các bài Listening IELTS do chính thầy Charles – IELTS 9.0 trực tiếp thực hiện theo phương pháp IELTS 8.0+ with Charles. Cùng IELTS with Charles khám phá các kiến thức này trong bài viết sau nhé.

Bài 1 IELTS LISTENING – Luyện Nghe Chép chính tả (demo) | IELTS with Charles

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠) 

Mình demo phần luyện nghe chép chính tả, dự án này có 300 bài nghe theo nhiều chủ đề học thuật khác nhau, mình sẽ share cho các bạn 20 bài mỗi lần. 

Có 2 version nhé, version như trên, file bao gồm chữ và âm thanh Thầy nói, các bạn điền từ, or luyện chép chính tả; version còn lại là audio thôi và Thầy gởi file cho các bạn điền vào. 

Bài này mình demo, các bạn có ý kiến để mình cải thiện chất lượng bài thì comment bên dưới nhé. 

Please share post này và ghi “tham gia” để Thầy tiếp tục làm tiếp nhé và follow bài Thầy gởi các bạn. 

———– 

𝐓𝐡ầ𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 

Các bạn có thể follow Thầy để cập nhật nhiều tài liệu mới nhé!

Bài 2 IELTS LISTENING – Luyện nghe chép chính tả | IELTS with Charles

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠) 

Mình gởi bài 2 phần luyện nghe chép chính tả, dự án này có 300 bài nghe theo nhiều chủ đề học thuật khác nhau, mình sẽ share cho các bạn 20 bài mỗi lần. 

Có 2 version nhé, version như trên, file bao gồm chữ và âm thanh Thầy nói, các bạn điền từ, or luyện chép chính tả; version còn lại là audio thôi và Thầy gởi file cho các bạn điền vào. 

Để học hiệu quả các bạn làm theo 5 bước sau: 

1. Nghe bài và nhìn hình, điền vào chỗ trống ghi ra đáp án. 

2. Nghe bài không nhìn hình, chép lại từng câu Thầy nói, dừng lại nếu viết không kịp. Làm bước này đến khi chép được cả bài. 

3. Nghe lại bài này nhiều lần đến khi hiểu. 

4. Khi Thầy đọc, các bạn đọc to rõ theo (nhiều lần). 

5. Bạn tự thu âm bài này như Thầy, và copy đến khi nào có nhịp nhàng, lên xuống, phát âm chuẩn từ. 

Mình tin rằng nếu bạn làm đúng 5 bước trên, kiên trì và luyện hết bộ 300 bài của Thầy, điểm listening và speaking sẽ tăng, vì cách trên cho phép bạn đọc to rõ, phát âm đúng, fluency cũng tăng, nghe chép chính tả đúng từ. Chúc các bạn học tốt! 

Đáp án sẽ được dán ở link này (youtube) sau 3 ngày post bài. Bài này mình vẫn còn demo để cải thiện chất lượng, các bạn có ý kiến để mình cải thiện chất lượng bài thì comment bên dưới nhé. 

Please share post này và ghi “tham gia” để Thầy tiếp tục làm tiếp nhé và follow bài Thầy gởi các bạn. 

———–

𝐓𝐡ầ𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 

Các bạn có thể follow Thầy để cập nhật nhiều tài liệu mới nhé!

Bài 3 IELTS LISTENING – Luyện nghe chép chính tả | IELTS with Charles

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠) 

Mình gởi bài 3 phần luyện nghe chép chính tả, dự án này có 300 bài nghe theo nhiều chủ đề học thuật khác nhau, mình sẽ share cho các bạn 20 bài mỗi lần. 

Có 2 version nhé, version như trên, file bao gồm chữ và âm thanh Thầy nói, các bạn điền từ, or luyện chép chính tả; version còn lại là audio thôi và Thầy gởi file cho các bạn điền vào. 

Để học hiệu quả các bạn làm theo 5 bước sau: 

1. Nghe bài và nhìn hình, điền vào chỗ trống ghi ra đáp án. 

2. Nghe bài không nhìn hình, chép lại từng câu Thầy nói, dừng lại nếu viết không kịp. Làm bước này đến khi chép được cả bài. 

3. Nghe lại bài này nhiều lần đến khi hiểu. 

4. Khi Thầy đọc, các bạn đọc to rõ theo (nhiều lần). 

5. Bạn tự thu âm bài này như Thầy, và copy đến khi nào có nhịp nhàng, lên xuống, phát âm chuẩn từ. 

Mình tin rằng nếu bạn làm đúng 5 bước trên, kiên trì và luyện hết bộ 300 bài của Thầy, điểm listening và speaking sẽ tăng, vì cách trên cho phép bạn đọc to rõ, phát âm đúng, fluency cũng tăng, nghe chép chính tả đúng từ. Chúc các bạn học tốt! 

Bạn nào nghe kém hơn thì bắt đầu từ bước 4 (dùng vài tiếng đọc theo cùng lúc Thầy đọc để quen miệng trước, và tăng điểm phát âm) 

Đáp án sẽ được dán ở link này (youtube) sau 3 ngày post bài. Bài này mình vẫn còn demo để cải thiện chất lượng, các bạn có ý kiến để mình cải thiện chất lượng bài thì comment bên dưới nhé. Please share post này và ghi “tham gia” để Thầy tiếp tục làm tiếp nhé và gởi bạn file full khi Thầy hoàn thành 300 bài. 

———– 

𝐓𝐡ầ𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 

Các bạn có thể follow Thầy để cập nhật nhiều tài liệu mới nhé

Bài 4 IELTS LISTENING – Luyện nghe chép chính tả | IELTS with Charles

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠)

Mình gởi bài 4 phần luyện nghe chép chính tả, dự án này có 300 bài nghe theo nhiều chủ đề học thuật khác nhau, mình sẽ share cho các bạn 20 bài mỗi lần.

Có 2 version nhé, version như trên, file bao gồm chữ và âm thanh Thầy nói, các bạn điền từ, or luyện chép chính tả; version còn lại là audio thôi và Thầy gởi file cho các bạn điền vào.

Để học hiệu quả các bạn làm theo 5 bước sau:

1. Nghe bài và nhìn hình, điền vào chỗ trống ghi ra đáp án.

2. Nghe bài không nhìn hình, chép lại từng câu Thầy nói, dừng lại nếu viết không kịp. Làm bước này đến khi chép được cả bài.

3. Nghe lại bài này nhiều lần đến khi hiểu.

4. Khi Thầy đọc, các bạn đọc to rõ theo (nhiều lần).

5. Bạn tự thu âm bài này như Thầy, và copy đến khi nào có nhịp nhàng, lên xuống, phát âm chuẩn từ.

Mình tin rằng nếu bạn làm đúng 5 bước trên, kiên trì và luyện hết bộ 300 bài của Thầy, điểm listening và speaking sẽ tăng, vì cách trên cho phép bạn đọc to rõ, phát âm đúng, fluency cũng tăng, nghe chép chính tả đúng từ. Chúc các bạn học tốt!

Bạn nào nghe kém hơn thì bắt đầu từ bước 4 (dùng vài tiếng đọc theo cùng lúc Thầy đọc để quen miệng trước, và tăng điểm phát âm)

Đáp án sẽ được dán ở link này (youtube) sau 3 ngày post bài. Bài này mình vẫn còn demo để cải thiện chất lượng, các bạn có ý kiến để mình cải thiện chất lượng bài thì comment bên dưới nhé. Please share post này và ghi “tham gia” để Thầy tiếp tục làm tiếp nhé và gởi bạn file full khi Thầy hoàn thành 300 bài

Bài 5 IELTS LISTENING – Luyện nghe chép chính tả | IELTS with Charles

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠)

Mình gởi bài 5 phần luyện nghe chép chính tả, dự án này có 300 bài nghe theo nhiều chủ đề học thuật khác nhau, mình sẽ share cho các bạn 20 bài mỗi lần.

Có 2 version nhé, version như trên, file bao gồm chữ và âm thanh Thầy nói, các bạn điền từ, or luyện chép chính tả; version còn lại là audio thôi và Thầy gởi file cho các bạn điền vào.

Để học hiệu quả các bạn làm theo 5 bước sau:

1. Nghe bài và nhìn hình, điền vào chỗ trống ghi ra đáp án.

2. Nghe bài không nhìn hình, chép lại từng câu Thầy nói, dừng lại nếu viết không kịp. Làm bước này đến khi chép được cả bài.

3. Nghe lại bài này nhiều lần đến khi hiểu.

4. Khi Thầy đọc, các bạn đọc to rõ theo (nhiều lần).

5. Bạn tự thu âm bài này như Thầy, và copy đến khi nào có nhịp nhàng, lên xuống, phát âm chuẩn từ.

Mình tin rằng nếu bạn làm đúng 5 bước trên, kiên trì và luyện hết bộ 300 bài của Thầy, điểm listening và speaking sẽ tăng, vì cách trên cho phép bạn đọc to rõ, phát âm đúng, fluency cũng tăng, nghe chép chính tả đúng từ. Chúc các bạn học tốt!

Bạn nào nghe kém hơn thì bắt đầu từ bước 4 (dùng vài tiếng đọc theo cùng lúc Thầy đọc để quen miệng trước, và tăng điểm phát âm)

Đáp án sẽ được dán ở link này (youtube) sau 3 ngày post bài. Bài này mình vẫn còn demo để cải thiện chất lượng, các bạn có ý kiến để mình cải thiện chất lượng bài thì comment bên dưới nhé. Please share post này và ghi “tham gia” để Thầy tiếp tục làm tiếp nhé và gởi bạn file full khi Thầy hoàn thành 300 bài.

Bài đăng này hữu ích như thế nào?

Bấm vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số đánh giá 1

Không có đánh giá nào cho đến nay! Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Chia sẻ:
Shortcode – Thanh Nằm Ngang – Mobile
Shortcode – Nút Hành Động – Desktop

TẢI TÀI LIỆU BỘ ĐỀ

Chúng tôi sẽ gửi tài liệu qua email bạn đăng ký. Cảm ơn bạn.

TẢI TÀI LIỆU

Chúng tôi sẽ gửi tài liệu qua email bạn đăng ký. Cảm ơn bạn.

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI KHÓA IELTS

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI KHÓA IELTS