Listening for IELTS – Luyện nghe chép đoạn văn (Phần 1)

Listening for IELTS một trong 4 kỹ năng của kỳ thi Ielts. Ôn luyện nghe chép đoạn văn là một phần trong bài Listening Ielts. Cùng tìm hiểu Ielts Listening tips để hoàn thành phần Listening nhé! Tổng quan về phần thi Listening trong Ielts Bài Listening Ielts có 4 phần 4 kỹ năng trong […]

IELTS Speaking Part 3: Bí quyết chinh phục phần Speaking Part 3

IELTS Speaking Part 3 là phần thi cuối của Speaking trong kỳ thi Ietls. Ở phần thi Part 3, thí sinh sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo của Part 2, giám khảo tiếp tục hỏi những câu hỏi xoay quanh chủ đề Part 2. Từ đó, giám khảo sẽ đưa ra đánh giá chuyên […]