IELTS Speaking Part 3

IELTS SPEAKING BAND 9 | Part 3 | Public Speaking | Thầy Charles IELTS

https://www.youtube.com/watch?v=CyoMGM1YV-Q

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠)

Thầy gởi các bạn bài mẫu 𝐏𝐀𝐑𝐓 𝟑 𝐛𝐚𝐧𝐝 𝟗 𝐭𝐨𝐩𝐢𝐜 𝐧à𝐲 𝐧è (𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆), 𝐧ằ𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛ộ đề 𝐝ự đ𝐨á𝐧 𝐪𝐮í 𝟒/𝟐𝟎𝟏𝟗.

♥️Câu trả lời của Thầy chắc chắn band 9, đáp ứng tất cả các tiêu chí band 9 IELTS SPEAKING.

1. Why do people feel nervous when they are giving a speech to others?

2. How can people improve their public speaking skills?

3. Can you suggest any methods that would help reduce nervousness?

4. Is it good for people to visit schools and give a talk to children about different things?

5. What type of person is best suited to give a talk to a group of students?

Comment “yes” và share post này, Thầy tiếp tục làm và gởi bạn khi hoàn thành 10 bài mẫu band 9 part 2 trong bộ dự đoán quí 4/2019.

Kèm theo dưới đây là bộ đề dự đoán:

♥️𝐓𝐡ầ𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐱𝐢𝐧 𝐠ở𝐢 𝐜á𝐜 𝐛ạ𝐧 𝐭𝐫ọ𝐧 𝐛ộ đề 𝐝ự đ𝐨á𝐧 𝐪𝐮í 𝟒 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟗

Thầy Charles IELTS | BAND 9 ANSWER | IELTS Speaking part 3 (Pressure and Subject)

http://https://www.youtube.com/watch?v=v06YiVdzsyg

http://https://www.youtube.com/watch?v=v06YiVdzsyg

#ieltsband9 #ieltswithcharles #ieltsspeaking #part3speaking

Trong clip mới này, mình trả lời 2 câu hỏi mẫu band 9 trong part 3 IELTS Speaking về “Pressure” và “Subject” 

♥️Câu trả lời của mình chắc chắn là BAND 9 (mình thi IELTS lần đầu tại Việt Nam vào tháng 5.2019), 9.0 Speaking và Listening, 8.5 Reading; câu trả lời trong clip này của mình đáp ứng đủ 4 tiêu chí quan trọng của phần thi nói, đảm bảo về nội dung. Khi thi nói, nếu các bạn chỉ trả lời đúng ý câu hỏi được hỏi thì giám khảo sẽ cho rằng Task response của bạn tốt, nhưng để nâng lên 9.0, trong part 3 đòi hỏi các bạn nêu lên quan điểm cá nhân của chính mình (có thể nó sai với những người khác) và lập luận 1 cách chặt chẽ, hãy sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, đừng gượng gạo bằng cách chèn các từ không thích hợp, nó chỉ làm điểm các bạn bị hạ thấp thôi. Không có câu trả lời đúng sai, phần nói IELTS kiểm tra cách các bạn sử dụng ngôn ngữ Anh để thể hiện quan điểm của mình (part 3). 

♥️Để hiệu quả, các bạn có thể sử dụng clip mẫu này để nhại theo và cải thiện kỹ năng nói của mình.

 ————————————- 

Part 3 IELTS SPEAKING – Pressure/Subject Mình là Charles (giọng Anh Anh chuẩn) thi IELTS lần đầu tại Việt Nam đạt 9.0 Listening và Speaking, 8.5 Reading nên các bạn có thể follow kênh Youtube của mình để xem các tips và cách để cải thiện điểm nói IELTS của mình. 

♥️Comment “♥️♥️” và share video này nếu bạn muốn mình làm nhiều clips IELTS SPEAKING band 9, rất vui được giúp các bạn trong hành trình chinh phục IELTS. 

Suggest các chủ đề bạn muốn mình nói nhé!

IELTS SPEAKING – BAND 9 ANSWER (Travel) PART 3

https://www.youtube.com/watch?v=1K5bWhvADu8

Mình là Charles (giọng Anh Anh chuẩn) thi IELTS tại Việt Nam đạt 9.0 Listening, Reading và Speaking, nên các bạn có thể follow kênh Youtube của mình để xem các tips và cách để cải thiện điểm nói IELTS của mình. 

Hello everyone, I hope you enjoyed my sample answer. Since I managed to get a 9 in my IELTS Speaking I have a much clearer idea of what the examiners want. Please try to push yourself to learn new vocabulary that makes you stand out! Remember the exam is your opportunity to show off! 

Sample band 9 answer – IELTS SPEAKING TEST – Nói thế nào để được IELTS 9.0?

https://www.youtube.com/watch?v=03lr63Uiri4

Mình là Charles (giọng Anh Anh chuẩn) thi IELTS tại Việt Nam đạt 9.0 Listening và Speaking, 8.5 Reading nên các bạn có thể follow kênh Youtube của mình để xem các tips và cách để cải thiện điểm nói IELTS của mình. 

♥️Hello everyone, I hope you enjoyed my sample answer. Since I managed to get a 9 in my IELTS Speaking I have a much clearer idea of what the examiners want. Please try to push yourself to learn new vocabulary that makes you stand out! Remember the exam is your opportunity to show off! 

♥️Comment “Ủng hộ” và share video này nếu bạn muốn mình làm nhiều clips IELTS SPEAKING band 9! 

Suggest các chủ đề bạn muốn mình nói nhé!

(Compliments) Cao thủ 9.0 SPEAKING IELTS (giọng Anh Anh chuẩn) – British Academy Vietnam

https://www.youtube.com/watch?v=-NsB4vPpuq0

#ieltsband9 #ieltswithcharles

Xin giới thiệu các bạn clip mới mình làm cùng team về chủ đề “compliments” trong IELTS SPEAKING PART 3. 

♥️Câu trả lời của mình chắc chắn là BAND 9 (mình thi IELTS lần đầu tại Việt Nam vào tháng 5.2019), câu trả lời đáp ứng đủ 4 tiêu chí quan trọng của phần thi nói. 

♥️Để hiệu quả, các bạn có thể sử dụng clip mẫu này để nhạy theo và cải thiện kỹ năng nói của mình. 

————————————- 

Part 3 IELTS SPEAKING – Compliments 

Mình là Charles (giọng Anh Anh chuẩn) thi IELTS lần đầu tại Việt Nam đạt 9.0 Listening và Speaking, 8.5 Reading nên các bạn có thể follow kênh Youtube của mình để xem các tips và cách để cải thiện điểm nói IELTS của mình. 

♥️Hello everyone, I hope you enjoyed my sample answer. Since I managed to get a 9 in my IELTS Speaking I have a much clearer idea of what the examiners want. Please try to push yourself to learn new vocabulary that makes you stand out! Remember the exam is your opportunity to show off! 

♥️Comment “Ủng hộ” và share video này nếu bạn muốn mình làm nhiều clips IELTS SPEAKING band 9, rất vui được giúp các bạn trong hành trình chinh phục IELTS. 

Suggest các chủ đề bạn muốn mình nói nhé!

Thầy Charles IELTS | Band 9 answer | IELTS SPEAKING PART 3 | British Academy Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=nXRnp5fovCw

#ieltsband9 #ieltswithcharles #ieltsspeaking #part3speak

Xin giới thiệu các bạn clip mới mình làm cùng team về chủ đề “relax” và customer service” trong IELTS SPEAKING PART 3. 

♥️Câu trả lời của mình chắc chắn là BAND 9 (mình thi IELTS lần đầu tại Việt Nam vào tháng 5.2019), 9.0 Speaking và Listening, 8.5 Reading; câu trả lời trong clip này của mình đáp ứng đủ 4 tiêu chí quan trọng của phần thi nói, đảm bảo về nội dung. Khi thi nói, nếu các bạn chỉ trả lời đúng ý câu hỏi được hỏi thì giám khảo sẽ cho rằng Task response của bạn tốt, nhưng để nâng lên 9.0, trong part 3 đòi hỏi các bạn nêu lên quan điểm cá nhân của chính mình (có thể nó sai với những người khác) và lập luận 1 cách chặt chẽ, hãy sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, đừng gượng gạo bằng cách chèn các từ không thích hợp, nó chỉ làm điểm các bạn bị hạ thấp thôi. Không có câu trả lời đúng sai, phần nói IELTS kiểm tra cách các bạn sử dụng ngôn ngữ Anh để thể hiện quan điểm của mình (part 3). 

♥️Để hiệu quả, các bạn có thể sử dụng clip mẫu này để nhạy theo và cải thiện kỹ năng nói của mình. 

————————————- 

Part 3 IELTS SPEAKING – Relax/ Customer Service Mình là Charles (giọng Anh Anh chuẩn) thi IELTS lần đầu tại Việt Nam đạt 9.0 Listening và Speaking, 8.5 Reading nên các bạn có thể follow kênh Youtube của mình để xem các tips và cách để cải thiện điểm nói IELTS của mình. 

♥️Comment “♥️♥️” và share video này nếu bạn muốn mình làm nhiều clips IELTS SPEAKING band 9, rất vui được giúp các bạn trong hành trình chinh phục IELTS. 

Suggest các chủ đề bạn muốn mình nói nhé!

BAND 9 ANSWER | Thầy Charles IELTS | Part 3 IELTS SPEAKING | Medicine

https://www.youtube.com/watch?v=zFl9eTuoY2g

#ieltsband9 #ieltswithcharles #ieltsspeaking #part3speaking

Part 3: Do you agree that medine is harmful? 

Trong clip mới này, mình trả lời câu hỏi cho part 3 band 9 về chủ đề “Medicine”. 

♥️Câu trả lời của mình chắc chắn là BAND 9 (mình thi IELTS lần đầu tại Việt Nam vào tháng 5.2019), 9.0 Speaking và Listening, 8.5 Reading; câu trả lời trong clip này của mình đáp ứng đủ 4 tiêu chí quan trọng của phần thi nói, đảm bảo về nội dung. Khi thi nói, nếu các bạn chỉ trả lời đúng ý câu hỏi được hỏi thì giám khảo sẽ cho rằng Task response của bạn tốt, nhưng để nâng lên 9.0, trong part 3 đòi hỏi các bạn nêu lên quan điểm cá nhân của chính mình (có thể nó sai với những người khác) và lập luận 1 cách chặt chẽ, hãy sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, đừng gượng gạo bằng cách chèn các từ không thích hợp, nó chỉ làm điểm các bạn bị hạ thấp thôi. 

Không có câu trả lời đúng sai, phần nói IELTS kiểm tra cách các bạn sử dụng ngôn ngữ Anh để thể hiện quan điểm của mình (part 3). 

♥️Để hiệu quả, các bạn có thể sử dụng clip mẫu này để nhại theo và cải thiện kỹ năng nói của mình.

Part 3 IELTS SPEAKING – “Medicine” 

Mình là Charles (giọng Anh Anh chuẩn) thi IELTS lần đầu tại Việt Nam đạt 9.0 Listening và Speaking, 8.5 Reading nên các bạn có thể follow kênh Youtube của mình để xem các tips và cách để cải thiện điểm nói IELTS của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *