IELTS Speaking Part 2

Giải đề dự đoán quí 4/2019_ Descrbe something you want to do but do not have time for.

𝐁À𝐈 𝐌Ẫ𝐔 𝐁𝐀𝐍𝐃 𝟗 𝐂𝐇𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐓 𝟐 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 (𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐁Ộ ĐỀ 𝐃Ự Đ𝐎Á𝐍 𝐐𝐔Í 𝟒/𝟐𝟎𝟏𝟗)

♥️Bài trong clip của Thầy là band 9 cho part 2 này nhe các bạn, đáp ứng đủ tất cả các tiêu chí band 9 của IELTS.

Các bạn có thể xem bài này tại link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CL_9U…

Kèm theo dưới đây là bộ đề dự đoán:

♥️𝐓𝐡ầ𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐱𝐢𝐧 𝐠ở𝐢 𝐜á𝐜 𝐛ạ𝐧 𝐭𝐫ọ𝐧 𝐛ộ đề 𝐝ự đ𝐨á𝐧 𝐪𝐮í 𝟒 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟗

♥️Link đề: http://bit.ly/300eVSL

Các bạn “NHỚ IN MÀU” học cho có động lực nhe.

♥️Link đáp án sẽ được post dưới bài viết này or group của Thầy Charles IELTS (http://bit.ly/2ZX3iMs)

🎉Nên các bạn mong đáp án band 9 Thầy làm cho bộ đề này thì comment “Tham gia” và share post này, Thầy sẽ gởi khi làm xong nè. Hoặc nếu muốn Thầy làm cho chủ đề nào của part 2 thì suggest nhé!

Chúc các bạn học tốt.

———————-

Thầy Charles IELS

Các bạn có thể follow Thầy

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠)

IELTS SPEAKING – BAND 9 ANSWER (PART 2: CITY)

Mình là Charles (giọng Anh Anh chuẩn) thi IELTS tại Việt Nam đạt 9.0 Listening và Speaking, 8.5 Reading nên các bạn có thể follow kênh Youtube của mình để xem các tips và cách để cải thiện điểm nói IELTS của mình. 

♥️ Hello everyone, I hope you enjoyed my sample answer. Since I managed to get a 9 in my IELTS Speaking I have a much clearer idea of what the examiners want. Please try to push yourself to learn new vocabulary that makes you stand out! Remember the exam is your opportunity to show off! 

♥️ Comment “YES” nếu bạn muốn mình làm nhiều clips IELTS SPEAKING band 9! 

♥️ Có câu hỏi nào các bạn đặt bên dưới, mình trả sẽ trả lời nhé. 

As promised, I have included definitions of the vocabulary below so please feel free to use them in your IELTS exam or everyday life. 

As always, please subscribe to my channel “IELTS with Charles” (British Academy Vietnam) and leave a comment below. I hope to see you again soon. 

Video Vocabulary (Band 9 Answer) 

Thriving Metropolis – A large, busy and prosperous city. 

Exquisite – Extremely beautiful, graceful or delicious. 

Mouthwatering – Smells, looks or sounds delicious. 

Humbling experience – An experience that makes you realise how luck you are that you didn’t have to experience what other people went through in the past. 

Hustle and Bustle – Vibrant, busy, noisy and exciting. 

Price negotiated – The buyer discusses the price given by the seller to achieve a price they are both comfortable with paying for something. 

Infectious – Likely to spread or influence people very quickly. 

Organised – something happening in an orderly fashion. 

Life changing experience – Something you will never forget and will influence you in your future life. 

——————————— 

IELTS with Charles 

British Academy Vietnam Team!

Part 2 IELTS SPEAKING – Describe a place you would like to travel – Thầy Charles IELTS

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠) 

Lễ ở nhà làm gì các bạn oi? Cùng học IELTS Part 2 với Thầy Charles nhé! 

Share post này và comment “Yes” nếu bạn muốn mình up mỗi ngày 1 clip part 2, để lễ ở nhà học nè!

 ———– 

𝐓𝐡ầ𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 

Các bạn có thể follow Thầy để cập nhật nhiều tài liệu mới nhé!

IELTS SPEAKING | Part 2 Describe a time you received terrible service | Thầy Charles IELTS

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠) 

♥️Cùng học IELTS Part 2 với Thầy Charles nhé! 

Part 2: Describe a time you received terrible service. 

Các bạn nhớ trả lời và đáp ứng 4 tiêu chí thi nói, ở phần này các bạn dùng thì quá khứ chuẩn xác để đạt điểm tuyệt đối nhé. 

Câu trả lời mẫu của mình band 9! 

♥️🎉Nếu bạn quan tâm, comment “yes” và share post này, mình sẽ làm 1 chuỗi video part 2 để các bạn tham khảo. Cập nhật theo bộ đề dự đoán quí 4 của năm 2019 luôn nhé! 

———– 

𝐓𝐡ầ𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 

Các bạn có thể follow Thầy để cập nhật nhiều tài liệu mới nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *