Audio Listening

Bài 1 Thầy Charles IELTS_Luyện Nghe Chép chính tả (demo)| IELTS LISTENING

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠) 

Mình demo phần luyện nghe chép chính tả, dự án này có 300 bài nghe theo nhiều chủ đề học thuật khác nhau, mình sẽ share cho các bạn 20 bài mỗi lần. 

Có 2 version nhé, version như trên, file bao gồm chữ và âm thanh Thầy nói, các bạn điền từ, or luyện chép chính tả; version còn lại là audio thôi và Thầy gởi file cho các bạn điền vào. 

Bài này mình demo, các bạn có ý kiến để mình cải thiện chất lượng bài thì comment bên dưới nhé. 

Please share post này và ghi “tham gia” để Thầy tiếp tục làm tiếp nhé và follow bài Thầy gởi các bạn. 

———– 

𝐓𝐡ầ𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 

Các bạn có thể follow Thầy để cập nhật nhiều tài liệu mới nhé!

Bài 2 IELTS LISTENING_Luyện nghe chép chính tả | Thầy Charles IELTS

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠) 

Mình gởi bài 2 phần luyện nghe chép chính tả, dự án này có 300 bài nghe theo nhiều chủ đề học thuật khác nhau, mình sẽ share cho các bạn 20 bài mỗi lần. 

Có 2 version nhé, version như trên, file bao gồm chữ và âm thanh Thầy nói, các bạn điền từ, or luyện chép chính tả; version còn lại là audio thôi và Thầy gởi file cho các bạn điền vào. 

Để học hiệu quả các bạn làm theo 5 bước sau: 

1. Nghe bài và nhìn hình, điền vào chỗ trống ghi ra đáp án. 

2. Nghe bài không nhìn hình, chép lại từng câu Thầy nói, dừng lại nếu viết không kịp. Làm bước này đến khi chép được cả bài. 

3. Nghe lại bài này nhiều lần đến khi hiểu. 

4. Khi Thầy đọc, các bạn đọc to rõ theo (nhiều lần). 

5. Bạn tự thu âm bài này như Thầy, và copy đến khi nào có nhịp nhàng, lên xuống, phát âm chuẩn từ. 

Mình tin rằng nếu bạn làm đúng 5 bước trên, kiên trì và luyện hết bộ 300 bài của Thầy, điểm listening và speaking sẽ tăng, vì cách trên cho phép bạn đọc to rõ, phát âm đúng, fluency cũng tăng, nghe chép chính tả đúng từ. Chúc các bạn học tốt! 

Đáp án sẽ được dán ở link này (youtube) sau 3 ngày post bài. Bài này mình vẫn còn demo để cải thiện chất lượng, các bạn có ý kiến để mình cải thiện chất lượng bài thì comment bên dưới nhé. 

Please share post này và ghi “tham gia” để Thầy tiếp tục làm tiếp nhé và follow bài Thầy gởi các bạn. 

———–

𝐓𝐡ầ𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 

Các bạn có thể follow Thầy để cập nhật nhiều tài liệu mới nhé!

Bài 3 IELTS LISTENING| Luyện nghe chép chính tả | Thầy Charles IELTS

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠) 

♥️Mình gởi bài 3 phần luyện nghe chép chính tả, dự án này có 300 bài nghe theo nhiều chủ đề học thuật khác nhau, mình sẽ share cho các bạn 20 bài mỗi lần. 

🎉♥️Có 2 version nhé, version như trên, file bao gồm chữ và âm thanh Thầy nói, các bạn điền từ, or luyện chép chính tả; version còn lại là audio thôi và Thầy gởi file cho các bạn điền vào. 

🎉Để học hiệu quả các bạn làm theo 5 bước sau: 

1. Nghe bài và nhìn hình, điền vào chỗ trống ghi ra đáp án. 

2. Nghe bài không nhìn hình, chép lại từng câu Thầy nói, dừng lại nếu viết không kịp. Làm bước này đến khi chép được cả bài. 

3. Nghe lại bài này nhiều lần đến khi hiểu. 

4. Khi Thầy đọc, các bạn đọc to rõ theo (nhiều lần). 

5. Bạn tự thu âm bài này như Thầy, và copy đến khi nào có nhịp nhàng, lên xuống, phát âm chuẩn từ. 

♥️Mình tin rằng nếu bạn làm đúng 5 bước trên, kiên trì và luyện hết bộ 300 bài của Thầy, điểm listening và speaking sẽ tăng, vì cách trên cho phép bạn đọc to rõ, phát âm đúng, fluency cũng tăng, nghe chép chính tả đúng từ. Chúc các bạn học tốt! 

Bạn nào nghe kém hơn thì bắt đầu từ bước 4 (dùng vài tiếng đọc theo cùng lúc Thầy đọc để quen miệng trước, và tăng điểm phát âm) 

Đáp án sẽ được dán ở link này (youtube) sau 3 ngày post bài. Bài này mình vẫn còn demo để cải thiện chất lượng, các bạn có ý kiến để mình cải thiện chất lượng bài thì comment bên dưới nhé. Please share post này và ghi “tham gia” để Thầy tiếp tục làm tiếp nhé và gởi bạn file full khi Thầy hoàn thành 300 bài. 

———– 

𝐓𝐡ầ𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 

Các bạn có thể follow Thầy để cập nhật nhiều tài liệu mới nhé!

 

Bài 4_IELTS LISTENING_Luyện nghe chép chính tả Thầy Charles IELTS.

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠)

♥️Mình gởi bài 4 phần luyện nghe chép chính tả, dự án này có 300 bài nghe theo nhiều chủ đề học thuật khác nhau, mình sẽ share cho các bạn 20 bài mỗi lần.

🎉♥️Có 2 version nhé, version như trên, file bao gồm chữ và âm thanh Thầy nói, các bạn điền từ, or luyện chép chính tả; version còn lại là audio thôi và Thầy gởi file cho các bạn điền vào.

🎉Để học hiệu quả các bạn làm theo 5 bước sau:

1. Nghe bài và nhìn hình, điền vào chỗ trống ghi ra đáp án.

2. Nghe bài không nhìn hình, chép lại từng câu Thầy nói, dừng lại nếu viết không kịp. Làm bước này đến khi chép được cả bài.

3. Nghe lại bài này nhiều lần đến khi hiểu.

4. Khi Thầy đọc, các bạn đọc to rõ theo (nhiều lần).

5. Bạn tự thu âm bài này như Thầy, và copy đến khi nào có nhịp nhàng, lên xuống, phát âm chuẩn từ.

♥️Mình tin rằng nếu bạn làm đúng 5 bước trên, kiên trì và luyện hết bộ 300 bài của Thầy, điểm listening và speaking sẽ tăng, vì cách trên cho phép bạn đọc to rõ, phát âm đúng, fluency cũng tăng, nghe chép chính tả đúng từ. Chúc các bạn học tốt!

Bạn nào nghe kém hơn thì bắt đầu từ bước 4 (dùng vài tiếng đọc theo cùng lúc Thầy đọc để quen miệng trước, và tăng điểm phát âm)

Đáp án sẽ được dán ở link này (youtube) sau 3 ngày post bài. Bài này mình vẫn còn demo để cải thiện chất lượng, các bạn có ý kiến để mình cải thiện chất lượng bài thì comment bên dưới nhé. Please share post này và ghi “tham gia” để Thầy tiếp tục làm tiếp nhé và gởi bạn file full khi Thầy hoàn thành 300 bài.

Bài 5_IELTS LISTENING_Luyện nghe chép chính tả | Thầy Charles IELTS

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠)

♥️Mình gởi bài 5 phần luyện nghe chép chính tả, dự án này có 300 bài nghe theo nhiều chủ đề học thuật khác nhau, mình sẽ share cho các bạn 20 bài mỗi lần.

🎉♥️Có 2 version nhé, version như trên, file bao gồm chữ và âm thanh Thầy nói, các bạn điền từ, or luyện chép chính tả; version còn lại là audio thôi và Thầy gởi file cho các bạn điền vào.

🎉Để học hiệu quả các bạn làm theo 5 bước sau:

1. Nghe bài và nhìn hình, điền vào chỗ trống ghi ra đáp án.

2. Nghe bài không nhìn hình, chép lại từng câu Thầy nói, dừng lại nếu viết không kịp. Làm bước này đến khi chép được cả bài.

3. Nghe lại bài này nhiều lần đến khi hiểu.

4. Khi Thầy đọc, các bạn đọc to rõ theo (nhiều lần).

5. Bạn tự thu âm bài này như Thầy, và copy đến khi nào có nhịp nhàng, lên xuống, phát âm chuẩn từ.

♥️Mình tin rằng nếu bạn làm đúng 5 bước trên, kiên trì và luyện hết bộ 300 bài của Thầy, điểm listening và speaking sẽ tăng, vì cách trên cho phép bạn đọc to rõ, phát âm đúng, fluency cũng tăng, nghe chép chính tả đúng từ. Chúc các bạn học tốt!

Bạn nào nghe kém hơn thì bắt đầu từ bước 4 (dùng vài tiếng đọc theo cùng lúc Thầy đọc để quen miệng trước, và tăng điểm phát âm)

Đáp án sẽ được dán ở link này (youtube) sau 3 ngày post bài. Bài này mình vẫn còn demo để cải thiện chất lượng, các bạn có ý kiến để mình cải thiện chất lượng bài thì comment bên dưới nhé. Please share post này và ghi “tham gia” để Thầy tiếp tục làm tiếp nhé và gởi bạn file full khi Thầy hoàn thành 300 bài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *