Cách tính điểm IELTS cho 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết

thang-diem-ielts

Cách tính điểm IELTS được hiểu là thang điểm tính từ 1.0 – 9.0 IELTS cho từng kỹ năng (Overall điểm thi IELTS được tính trung bình cộng điểm của 4 kỹ năng Reading, Listening, Speaking và Writing). Tuy nhiên cách tính điểm cụ thể cho từng kỹ năng IELTS như thế nào? Hãy cùng […]