Học viên tiêu biểu


Học viên đạt target IELTS trong 1 tháng chia sẻ những trải nghiệm, review của học viên chinh phục mục tiêu IELTS trong thời gian chỉ 1 tháng.


Những câu chuyện về các anh chị U40, U50 đạt điều kiện, hoàn thành hồ sơ xin định cư, du học thành công nhờ đảm bảo band điểm IELTS tiêu chuẩn.


Hành trình chinh phục mục tiêu IELTS thành công với khởi đầu từ con số 0 của học viên tại IELTS with Charles.


Những câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm trong suốt quá trình ôn luyện IELTS của học viên IELTS with Charles.