Giáo Viên Dạy Ielts (Full-Time) (Tháng 5/2022)

tuyen-dung

Mô tả công việc – Dạy 1-1 hoặc nhóm từ 2-14 học viên theo phương pháp, giáo trình cung cấp sẵn; – Chăm sóc và tạo động lực để học viên đạt được mục tiêu, kết quả tốt; – Ghi nhận, nhận xét và báo cáo quá trình học tập của học viên; – Tham […]